快捷搜索:  as

【正宫】脱布衫原文,翻译,赏析_拼音版_作者盍西

【正宫】脱布衫原文:

春宴

柳花风微荡喷鼻埃,梨花雪乱点苍苔。锦绣云红窗缥缈,麝兰烟翠帘叆叇。

【小梁州】珠箔银屏序次递次开,十二瑶阶。蔷薇洞侧牡丹台,仙人界,何必到露台。

【幺】金笼鹦鹉舌头快,向人前说的明白。翠槛边,雕栏外,金沟一派,只许燕莺来。

【醉宁靖】梁园赋客,金谷英才。吴歌楚舞玳筵排,有猩唇豹胎。珊瑚树拂珍珠盖,鸳鸯衫束麒麟带,芙蓉鬓亸凤凰钗,千金怎买?

【正宫】脱布衫拼音解读:

chūn yàn

liǔ huā fēng wēi dàng xiāng āi ,lí huā xuě luàn diǎn cāng tái 。jǐn xiù yún hóng chuāng piāo miǎo ,shè lán yān cuì lián ài dài 。

【xiǎo liáng zhōu 】zhū bó yín píng cì dì kāi ,shí èr yáo jiē 。qiáng wēi dòng cè mǔ dān tái ,shén xiān jiè ,hé bì dào tiān tái 。

【yāo 】jīn lóng yīng wǔ shé tóu kuài ,xiàng rén qián shuō de míng bái 。cuì kǎn biān ,diāo lán wài ,jīn gōu yī pài ,zhī xǔ yàn yīng lái 。

【zuì tài píng 】liáng yuán fù kè ,jīn gǔ yīng cái 。wú gē chǔ wǔ dài yàn pái ,yǒu xīng chún bào tāi 。shān hú shù fú zhēn zhū gài ,yuān yāng shān shù qí lín dài ,fú róng bìn duǒ fèng huáng chāi ,qiān jīn zěn mǎi ?

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: