快捷搜索:  as

清明过了,不堪回首,云锁朱楼。

清明过了,不堪追念,云锁朱楼。

出自宋朝朱淑真的《眼儿媚·迟迟春日弄柔柔
原文赏析:
迟迟春日弄柔柔,花径清喷鼻流。清明过了,不堪追念,云锁朱楼。
午窗睡起莺声巧,何处唤春愁?绿杨影里,海棠亭畔,红杏梢头。
拼音解读
chí chí chūn rì nòng qīng róu ,huā jìng àn xiāng liú 。qīng míng guò le ,bú kān huí shǒu ,yún suǒ zhū lóu 。
wǔ chuāng shuì qǐ yīng shēng qiǎo ,hé chù huàn chūn chóu ?lǜ yáng yǐng lǐ ,hǎi táng tíng pàn ,hóng xìng shāo tóu 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: