快捷搜索:  as

匈奴草黄马正肥,金山西见烟尘飞,汉家大将西

匈奴草黄马正肥,金山西见烟尘飞,汉家大年夜将西出师

出自唐朝岑参的《走马川行赠予出师西征/走马川行赠予封大年夜夫出师西征
原文赏析:
君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入海。
轮台玄月风夜吼,一川碎石大年夜如斗,随风满地石乱走。
匈奴草黄马正肥,金山西见烟尘飞,汉家大年夜将西出师
将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割。
马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰,幕中草檄砚水凝。
虏骑闻之应胆慑,料知短兵不敢接,车师西门伫献捷。
拼音解读
jun1 bú jiàn zǒu mǎ chuān háng xuě hǎi biān ,píng shā mǎng mǎng huáng rù hǎi 。
lún tái jiǔ yuè fēng yè hǒu ,yī chuān suì shí dà rú dòu ,suí fēng mǎn dì shí luàn zǒu 。
xiōng nú cǎo huáng mǎ zhèng féi ,jīn shān xī jiàn yān chén fēi ,hàn jiā dà jiāng xī chū shī
jiāng jun1 jīn jiǎ yè bú tuō ,bàn yè jun1 háng gē xiàng bō ,fēng tóu rú dāo miàn rú gē 。
mǎ máo dài xuě hàn qì zhēng ,wǔ huā lián qián xuán zuò bīng ,mù zhōng cǎo xí yàn shuǐ níng 。
lǔ qí wén zhī yīng dǎn shè ,liào zhī duǎn bīng bú gǎn jiē ,chē shī xī mén zhù xiàn jié 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: